Tarikh

: 20 Januari 2023

Masa

:3.00 Petangā€“ 5.00 Petang

Lokasi

: PEDi Lenggong

Peserta

: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan

Memberi pendedahan Microsoft Excel kepada peserta

 

Aktiviti

Kelas ini melibatkan seorang peserta sahaja. Pembelajaran pada kali ini memfokuskan kepada topik Fill, Formula, Data Entry,

 

Gambar Aktiviti Disini