MENGUASAI PENGGUNAAN MICROSOFT OFFICE

Nama

Nurul Hanam Binti Zabri

Umur

: 41 Tahun

Ahli

: 2020

 

Latar belakang

Puan Nurul Hanam merupakan seorang kakitangan kerajaan.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PEDi

Beliau sederhana mahir menggunakan Microsoft Word, Microsoft Power Point   dan Microsoft Publisher. Memandangkan kerja beliau memerlukan kemahiran komputer, beliau telah mendaftar ahli PEDi Lenggong bagi memudahkan beliau mengikuti kelas komputer anjuran PEDi Lenggong.                                                                                  

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PEDi

 Melalui kelas yang dijalankan di PEDi Lenggong, beliau semakin mahir menggunakan Microsoft Word,Microsoft Power Point, Microsoft Publisher dan Microsoft Excel. Walaupun begitu, beliau masih mengikuti kelas anjuan PEDi Lenggong dari masa ke semasa untuk menambah ilmu komputer yang baru.