Majlis Belia Daerah Lenggong (MBDLg) adalah satu badan NGO yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia (MBM)  untuk menggabungkan Persatuan-Persatuan Belia di Daerah Lenggong agar bergerak seiring dengan kehendak kerajaan khususnya Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia.

Berikut merupakan Peratuan Belia yang bergabung dengan MBDLg:              

     

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Lenggong

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Bukit Sapi

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Temelong

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Beng

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Chepor

Persatuan Belia Ikatan Baru kampung Luat

Persatuan Belia Karisma