Majlis Belia Daerah Lenggong (MBDLg) adalah satu badan NGO yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia (MBM)  untuk menggabungkan Persatuan-Persatuan Belia di Daerah Lenggong agar bergerak seiring dengan kehendak kerajaan khususnya Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia.

Berikut merupakan Peratuan Belia yang bergabung dengan MBDLg:              

     

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Lenggong

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Bukit Sapi

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Temelong

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Beng

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Chepor

Persatuan Belia Ikatan Baru kampung Luat

Persatuan Belia Karisma

 

Senarai Pengerusi Belia di Daerah Lenggong

 

Persatuan

Majlis Belia Daerah Lenggong

Pengerusi

Azli Bin Aziz

Telefon    

013 4567851

 

 

 

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Lenggong

Pengerusi

Azli Bin Aziz

Telefon

013 4567851

 

 

 
 

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Bukit Sapi

Pengerusi

Mohd Fadzlim Bin Tahasan

Telefon    

019 5148995

 

 

 

  

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Temelong

Pengerusi

Mohd Hafiz Bin Mohd Tajeri

Telefon    

012 5334765

 

 

 

 

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Beng

Pengerusi

Mohd Subari Bin Muhamed jamil

Telefon    

019 4703494

 
 
 
 
 
 
 
 

Persatuan

Gerakan 4B(M) Cawangan Kampung Chepor

Pengerusi

Khairul Faizi Bin Ahmad

Telefon    

019 4159383